BTC/USD 41552.34$ETH/USD 2454.09$DASH/USD 162.52$LTC/USD 143.59$XMR/USD 238.31$ZEC/USD 110.11$
BTC/USD 41552.34$ETH/USD 2454.09$DASH/USD 162.52$LTC/USD 143.59$XMR/USD 238.31$ZEC/USD 110.11$
baner_1.jpg
baner22.jpg
Mikrouzņēmumu nodoklis, minimālās iemaksas

Mikrouzņēmumu nodoklis, minimālās iemaksas

Mikrouzņēmumu nodoklis, minimālās iemaksas 28.05.2021

VID ir aktualizējis metodisko materiālu "Mikrouzņēmumu nodoklis".

VID atgādina, ka mikrouzņēmumu nodokļa (MUN) maksātājs ir mikrouzņēmumu īpašnieks, kas ieguvis mikrouzņēmumu nodokļa maksātāja statusu.

MUN var attiecināt tikai uz vienu personu – mikrouzņēmuma īpašnieku – un vienu reģistrēto saimnieciskās darbības formu.

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību (SIA) nevar iegūt MUN maksātāja statusu.

2021. gada janvārī jau reģistrētie mikrouzņēmumu nodokļa maksātāji – SIA – MUN maksātāja statusu zaudēs ar 2022. gada 1. janvāri un automātiski kļūs par UIN maksātājiem.

√ Ja SIA 2021. gadā īpašnieku maiņas rezultātā palielinās mikrouzņēmuma īpašnieku skaits, mikrouzņēmums zaudē MUN maksātāja statusu ar dienu, kad ir palielināts MUN maksātāja — SIA — mikrouzņēmuma īpašnieku skaits. 

√ Ja mikrouzņēmums jau 2020. gadā ir vai 2021. gadā kļūs par reģistrētu PVN maksātāju, tas zaudēs MUN maksātāja statusu ar 2022. gada 1. janvāri


2021. gada 1. un 2. ceturksnī tie MUN maksātāji, kuri reģistrēti līdz 2020. gada 31. decembrim un kuriem ir darbinieki, sniedz informāciju arī par darbiniekiem un katra darbinieka ienākumu katrā ceturkšņa mēnesī;– mikrouzņēmums iesniedz VID deklarāciju arī par to pārskata ceturksni, kurā nav bijis apgrozījuma, bet ir aprēķināts ienākums darbiniekiem. Deklarācijā sniedz informāciju par katra darbinieka ienākumu katrā ceturkšņa mēnesī. Informāciju par darbinieku ienākumiem nesniedz, ja mikrouzņēmumā ir nodarbināts tikai mikrouzņēmuma īpašnieks un nav citu mikrouzņēmuma darbinieku.


Minimālās iemaksas 

Sākot ar 2021. gada 1. jūliju ieviestas minimālās obligātās iemaksas. 

Minimālās obligātās iemaksas aprēķina Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (VSAA). 

Likuma “Par valsts sociālo apdrošināšanu” izpratnē MUN maksātājs ir pašnodarbināta persona. 

→ VSAA trīs mēnešu laikā pēc ceturkšņa beigām aprēķina minimālās obligātās iemaksas, kas papildus jāveic pašnodarbinātajam, un līdz trešā mēneša 20. datumam paziņo par šīm iemaksām VID. 

→ VID vienas darbdienas laikā informē pašnodarbināto EDS par VSAA aprēķinātajām minimālajām obligātajām iemaksām. 

→ Pašnodarbinātajam ir pienākums līdz trešā mēneša 23. datumam no paziņojuma saņemšanas dienas veikt minimālās obligātās iemaksas par iepriekšējo kalendāra gadu. 

Ja pašnodarbinātais (MUN maksātājs), kurš nav vienlaikus darba ņēmējs, prognozē, ka viņa ienākums no saimnieciskās darbības nesasniegs 1500 euro ceturksnī, viņš iesniedz VID apliecinājumu par nākamajā ceturksnī plānotajiem ienākumiem līdz: 

1) 2021. gada 15. jūlijam par 2021. gada trešo ceturksni; 
2) 2021. gada 15. oktobrim par 2021. gada ceturto ceturksni. 

VID apliecinājumu nodos VSAA, un tā, ņemot vērā pašnodarbinātā prognozes, minimālās obligātās iemaksas par konkrēto ceturksni neaprēķinās

Pēc kalendāra gada beigām VSAA trīs mēnešu laikā veiks minimālo obligāto iemaksu pārrēķinu, ņemot vērā minimālo obligāto iemaksu objektu gadam, un pašnodarbinātais saņems EDS informāciju par gada laikā pārmaksātajām minimālajām obligātajām iemaksām.


Vairāk par MUN maksātāja reģistrāciju, ar MUN apliekamo objektu un likmi, par deklarācijas aizpildīšanu, iesniegšanu un precizēšanas ierobežojumiem - VID metodiskajā materiālā - ŠEIT.

Avots: vid.gov.lv


Jaunumi
GRAFA_V.png