BTC/USD 41407.99$ETH/USD 2447.86$DASH/USD 161.92$LTC/USD 143.02$XMR/USD 239.57$ZEC/USD 109.89$
BTC/USD 41407.99$ETH/USD 2447.86$DASH/USD 161.92$LTC/USD 143.02$XMR/USD 239.57$ZEC/USD 109.89$
baner_1.jpg
baner22.jpg
Apgrozāmo līdzekļu granta programma pagarināta par mēnesi

Apgrozāmo līdzekļu granta programma pagarināta par mēnesi

Apgrozāmo līdzekļu granta programma pagarināta par mēnesi 28.05.2021

Ministru kabinets 2021. gada 27. maija sēdē lēma par vienu mēnesi pagarināt apgrozāmo līdzekļu granta programmu Covid-19 ietekmētajiem uzņēmumiem, vienlaikus piešķirot papildu finansējumu uzņēmēju atbalstam, samazinot atbalsta apmēru un mainot vairākus citus nosacījumus atbalsta saņemšanai. 

Grozījumi atbalsta programmā stāsies spēkā pēc to saskaņošanas Eiropas Komisijā.

Valdības lēmums paredz atbalsta periodu pagarināt līdz 2021. gada 30. jūnijam. Tas nozīmē, ka atbalstam par jūniju komersanti varēs pieteikties līdz š.g. 15. jūlijam, savukārt š.g. 15. jūnijā tiek pārtraukta iesniegumu pieņemšana par iepriekšējiem atbalsta perioda mēnešiem.

Tāpat grozījumi paredz:

- atbalsta apmēru noteikt 30% apmērā no uzņēmuma bruto darba algas, par kuru samaksāti darba algas nodokļi 2020. gada augustā, septembrī un oktobrī, bet ne vairāk kā 50 000 EUR mēnesī.


MK precizēja arī citas normas atbalsta programmas nosacījumos. Praksē, ņemot vērā uzņēmuma individuālo grāmatvedības politiku un no tās izrietošo darījumu noformēšanu, var atšķirties konkrētā perioda uzņēmuma apgrozījuma krituma rezultāts, tādējādi ietekmējot granta atbalsta saņemšanu (piemēram, situāciju ietekmē avansa rēķina formas izvēle darījuma noformēšanai un iegrāmatošanai, kā arī ieņēmumu deklarēšanas brīža izvēle). MK noteikumos precizēts, ka:

- apgrozījumu un tā kritumu nosaka, vērtējot PVN deklarācijas datus; 

- uzņēmumiem, kas nav PVN maksātāji — apgrozījumu kritumu vērtē, ņemot vērā ieņēmumus no saimnieciskās darbības.

Lai rastu nepārprotamu aprēķinu, kā veidojas atbalsta summa par mēnešiem pēc ārkārtas situācijas atcelšanas, t.i. par 2021. gada maiju un jūniju, tehniski precizēta arī norma atbalsta apmēram (MK Noteikumu Nr.676 7.2punkts). Nemainīgi tiek paredzēts, ka atbalsta mēneša atbalsta apmērs kopā ar uzņēmuma attiecīgā apgrozījuma apmēru nevar pārsniegt salīdzinošā perioda kopējo apgrozījumu, t.i. atbalsts nevar pārsniegt apgrozījuma  kritumu.

Vienlaikus atgādinām, ka šobrīd ar Eiropas Komisiju tiek skaņoti valdības š.g. 29. aprīlī apstiprinātie grozījumi šajā atbalsta programmā, no šā gada maija paredzot atbalstu fokusēt uz tiem komersantiem, kas Covid-19 krīzē cietuši visbūtiskāk.

Detalizēti ar apstiprinātajiem grozījumiem MK 2020. gada 10. novembra noteikumos Nr. 676 “Noteikumi par atbalstu Covid-19 krīzes skartajiem uzņēmumiem apgrozāmo līdzekļu plūsmas nodrošināšanai” var iepazīties ŠEIT

Avots: vid.gov.lv, Ekonomikas ministrija (em.gov.lv)

Jaunumi
GRAFA_V.png