BTC/USD 49056.66$ETH/USD 1607.09$DASH/USD 234.46$LTC/USD 178.63$XMR/USD 206.66$ZEC/USD 128.97$
BTC/USD 49056.66$ETH/USD 1607.09$DASH/USD 234.46$LTC/USD 178.63$XMR/USD 206.66$ZEC/USD 128.97$
baner_1.jpg
baner22.jpg
Atbalsts par dīkstāvi patentmaksātajam - VID vadlīnijas

Atbalsts par dīkstāvi patentmaksātajam - VID vadlīnijas

Atbalsts par dīkstāvi patentmaksātajam - VID vadlīnijas 29.01.2021

VID ir publicējis vadlīnijas par atbalsta par dīkstāvi sniegšanas kārtību patentmaksātajam (ŠEIT). 


Kas var pieteikties atbalstam par dīkstāvi?

Atbalstam ir tiesīgas pieteikties: 
patentmaksātāji, kuru ieņēmumi no saimnieciskās darbības par konkrēto atbalsta mēnesi, salīdzinot ar mēneša vidējiem ieņēmumiem 2020. gada augustā, septembrī un oktobrī, kuros minētās personas faktiski darbojušās, ir samazinājušies ne mazāk kā par 20% (MK noteikumu Nr. 709 3. punkts). "Iesniegums atbalstam darbības turpināšanai COVID-19 izraisītās krīzes apstākļos" iesniedz, izmantojot EDS:

EDS: Dokumenti → No veidlapas → Iesniegumi → "Iesniegums atbalstam darbības turpināšanai COVID-19 izraisītās krīzes apstākļos" → jāizvēlas "Pašnodarbinātais vai patentmaksātājs" un tad:

1) jāizvēlas ♦ patentmaksātājs;
2) jānorāda ieņēmumi atbasta periodā (piemēram, janvārī);
3) jānorāda vidējie mēneša ieņēmumi par faktiski nostrādātajiem mēnešiem periodā no 2020.g. 1. augusta līdz 31. oktobrim;
4) jāapliecina, ka patentmaksātājs nav darba nespējas periodā; 
5) nodokļu maksātāja konta numuru (LV).

 

 Iesniegums par 
     2021. gada
       jāiesniedz līdz        
      janvāri   2021.gada 15. februārim
      februāri   2021.gada 15. martam
      martu   2021.gada 15. aprīlim
      aprīli   2021.gada 15. maijam
      maiju   2021.gada 15. jūnijam
      jūniju   2021.gada 15. jūlijam

!! VID piešķir atbalstu tikai tādai pašnodarbinātai personai, kura saimniecisko darbību uzsākusi līdz 2020. gada 1. novembrim.
Atbalsta apmērs

⇒ 500 eiro, ja atbalsta periodā ir spēkā esošs patents vai ja patents bijis spēkā vismaz sešus mēnešus pirms ārkārtējās situācijas izsludināšanas (no 2020. gada 1. maija līdz 2020. gada 31.oktobrim). Minētajam periodam ir jābūt nepārtrauktam.

Atbalsts par dīkstāvi var būt mazāks par 500 euro, ja patentmaksātajam atbalsta mēnesī bija piešķirts slimības pabalsts. 

Piemēram, 2021. gada janvārī pašnodarbinātajai personai bija darbnespējas periods no 1. janvāra līdz 15. janvārim. Atbalstu nosaka par periodu no 16. janvāra līdz 31. janvārim (500/31 (dienu skaits janvārī)*16 (dīkstāves periods))=258,06 eiro.

Patentmaksātājam, kurš saņem atbalstu par dīkstāvi, piešķir piemaksu 50 eiro apmērā par katru apgādībā esošu bērnu vecumā līdz 24 gadiem, ja minētā piemaksa par katru bērnu nav piešķirta atbilstoši MK noteikumu Nr.709 11. punktam.


Aktuāli jautājumi un atbildes 

Vai patentmaksātājam par atbalsta periodu ir jāmaksā patentmaksa?
- Patentmaksātājs par atbalsta periodu nemaksā patentmaksu vai samazināto patentmaksu.

Cik ilgi būs pieejams atbalsts par dīkstāvi?
- Līdz 2021. gada 30. jūnijam, bet ne ilgāk par termiņu, kurā ir spēkā tiesību aktos noteiktie saimnieciskās darbības ierobežojumi. 

Fiziskā persona 2020. gada 2. oktobrī VID reģistrēta kā saimnieciskās darbības veicēja. Vai par 2021. gada janvāri pienākas atbalsts par dīkstāvi?
- Ja fiziskās personas ieņēmumi no saimnieciskās darbības 2021. gada janvārī, salīdzinot ar mēneša vidējiem ieņēmumiem 2020. gada oktobrī, kurā tā faktiski darbojās, ir samazinājušies ne mazāk kā par 20%, tā var pieteikties atbalstam par dīkstāvi. VID piešķir atbalstu tikai tādai pašnodarbinātai personai, kura saimniecisko darbību uzsākusi līdz 2020. gada 1. novembrim.

Fiziskā persona no 2020. gada jūnija līdz novembrim bija patentmaksātājs, bet no 2021. gada 1. janvāra reģistrēta kā pašnodarbinātā persona. Kā aprēķinās atbalstu par dīkstāvi par 2021.gada janvāri?
- 1. Ja nodokļu maksātājam ar 2021. gadu ir mainīts nodokļu maksāšanas režīms, atbalstu par dīkstāvi, ņemot vērā VID rīcībā esošo informāciju, nosaka atbilstoši nodokļu maksāšanas režīmam, kāds bija līdz 2020. gada 31. decembrim;
- 2. Atbalstu par dīkstāvi nosaka atbilstoši MK noteikumu Nr.709 16.3. apakšpunktam - 500 euro.


VID "Vadlīnijas par atbalsta par dīkstāvi sniegšanas kārtību darba devējiem, pašnodarbinātām personām un patentmaksātājiem" ir pieejamas ŠEIT

Par atbalstu par dīkstāvi sniegšanas kārtību skaistumkopšanas nozarē strādājošām personām - lasi ŠEIT.


Avots: vid.gov.lv


Jaunumi
GRAFA_V.png