BTC/USD 10314.2$ETH/USD 323.96$DASH/USD 65.74$LTC/USD 43.57$XMR/USD 88.47$ZEC/USD 53.07$
BTC/USD 10314.2$ETH/USD 323.96$DASH/USD 65.74$LTC/USD 43.57$XMR/USD 88.47$ZEC/USD 53.07$
baner_1.jpg
baner22.jpg
Grozījumi likumā "Par maternitātes un slimības apdrošināšanu" - slīmības un vecāku pabalsti

Grozījumi likumā "Par maternitātes un slimības apdrošināšanu" - slīmības un vecāku pabalsti

Grozījumi likumā "Par maternitātes un slimības apdrošināšanu" - slīmības un vecāku pabalsti 06.04.2020

Grozījumi likumā “Par maternitātes un slimības apdrošināšanu” noteic īpašu slimības un vecāku pabalsta izmaksas kārtību Covid-19 epidēmijas gadījumā.


Slimības pabalsts

Likuma pārejas noteikumi ir papildināti ar 41. un 42. punktu šādā redakcijā (spēkā no 2020. gada 22. martā):

"41. Personai, kurai tiek izsniegta darbnespējas lapa sakarā ar saslimšanu ar Covid-19 vai atrašanos karantīnā no 2020. gada 22. marta līdz 2020. gada 30. jūnijam, slimības pabalstu piešķir un izmaksā par laiku no darbnespējas otrās dienas

Slimības pabalstu piešķir 80% apmērā no pabalsta saņēmēja vidējās apdrošināšanas iemaksu algas. 

Par šo periodu izsniedzama MK 2001. gada 3. aprīļa noteikumos Nr. 152 "Darbnespējas lapu izsniegšanas un anulēšanas kārtība" noteiktā darbnespējas lapa B.

42. Darba ņēmējam, kuram sakarā ar saslimšanu ar Covid-19 vai atrašanos karantīnā izsniegta MK 2001. gada 3. aprīļa noteikumos Nr. 152 "Darbnespējas lapu izsniegšanas un anulēšanas kārtība" noteiktā darbnespējas lapa A un tiesības uz darba devēja izmaksājamo slimības naudu radušās līdz 2020. gada 21. martam un darbnespēja nepārtraukti turpinās pēc 2020. gada 22. marta, slimības naudu par pārejošu darbnespēju izmaksā darba devējs līdz 10. darbnespējas dienai."

Vecāku pabalsts  

 Likuma pārejas noteikumi ir papildināti ar 43. un 44. punktu šādā redakcijā (spēkā no 05.04.2020):

43. Persona, kurai piešķirtā vecāku pabalsta periods (līdz bērna viena gada vai pusotra gada vecumam) beidzas laikā, kad sakarā ar Covid-19 izsludināta ārkārtējā situācija, un kura ārkārtējās situācijas apstākļu dēļ nevar atgriezties darbā, jo darba devējs nenodarbina darbinieku vai iestājusies dīkstāve, vai kura nevar gūt ienākumus no saimnieciskās darbības, var pieprasīt piešķirtā vecāku pabalsta turpinājuma izmaksu pēc tam, kad bērns sasniedz viena gada vai pusotra gada vecumu

Šo vecāku pabalsta turpinājumu var izmaksāt par periodu no 2020. gada 12. marta līdz dienai, kad persona sāk gūt ienākumus kā darba ņēmējs vai pašnodarbinātais, bet ne ilgāk kā līdz sakarā ar Covid-19 izsludinātās ārkārtējās situācijas beigām. Par šo periodu vecāku pabalsta turpinājums tiek izmaksāts iepriekš piešķirtā vecāku pabalsta apmērā, bet ne vairāk kā 700 euro mēnesī. Vecāku pabalsta turpinājumu neizmaksā, ja persona veic saimniecisko darbību un gūst ienākumus vai tai ir piešķirts dīkstāves pabalsts.

44. Par šo pārejas noteikumu 43. punktā minētajām personām netiek veiktas valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas.


Avots: likumi.lv, saeima.lv
Jaunumi
GRAFA_V.png