BTC/USD 6305.87$ETH/USD 132.12$DASH/USD 64.35$LTC/USD 38.43$XMR/USD 47.24$ZEC/USD 30.68$
BTC/USD 6305.87$ETH/USD 132.12$DASH/USD 64.35$LTC/USD 38.43$XMR/USD 47.24$ZEC/USD 30.68$
baner_1.jpg
baner22.jpg
Grozījumi likumā "Par maternitātes un slimības apdrošināšanu"

Grozījumi likumā "Par maternitātes un slimības apdrošināšanu"

Grozījumi likumā "Par maternitātes un slimības apdrošināšanu" 23.03.2020

Grozījumi likumā “Par maternitātes un slimības apdrošināšanu” noteic īpašu slimības pabalsta izmaksas kārtību Covid-19 epidēmijas gadījumā, sniedzot atbalstu darba devējiem darbnespējas lapas apmaksas nodrošināšanā.

Likuma pārejas noteikumi ir papildināti ar 41. un 42. punktu šādā redakcijā:

"41. Personai, kurai tiek izsniegta darbnespējas lapa sakarā ar saslimšanu ar Covid-19 vai atrašanos karantīnā no 2020. gada 22. marta līdz 2020. gada 30. jūnijam, slimības pabalstu piešķir un izmaksā par laiku no darbnespējas otrās dienas


Slimības pabalstu piešķir 80 procentu apmērā no pabalsta saņēmēja vidējās apdrošināšanas iemaksu algas. 

Par šo periodu izsniedzama Ministru kabineta 2001. gada 3. aprīļa noteikumos Nr. 152 "Darbnespējas lapu izsniegšanas un anulēšanas kārtība" noteiktā darbnespējas lapa B.

42. Darba ņēmējam, kuram sakarā ar saslimšanu ar Covid-19 vai atrašanos karantīnā izsniegta Ministru kabineta 2001. gada 3. aprīļa noteikumos Nr. 152 "Darbnespējas lapu izsniegšanas un anulēšanas kārtība" noteiktā darbnespējas lapa A un tiesības uz darba devēja izmaksājamo slimības naudu radušās līdz 2020. gada 21. martam un darbnespēja nepārtraukti turpinās pēc 2020. gada 22. marta, slimības naudu par pārejošu darbnespēju izmaksā darba devējs līdz 10. darbnespējas dienai."

Likums stājas spēkā 2020. gada 22. martā.


Avots: saeima.lv
Jaunumi
GRAFA_V.png