BTC/USD 36328.4$ETH/USD 2558.76$DASH/USD 103.67$LTC/USD 112.8$XMR/USD 164.91$ZEC/USD 100.23$
BTC/USD 36328.4$ETH/USD 2558.76$DASH/USD 103.67$LTC/USD 112.8$XMR/USD 164.91$ZEC/USD 100.23$
baner_1.jpg
baner22.jpg
Plāno paaugstināt publiskā iepirkuma procesa efektivitāti

Plāno paaugstināt publiskā iepirkuma procesa efektivitāti

Plāno paaugstināt publiskā iepirkuma procesa efektivitāti 29.04.2019

Ceturtdien, 25. aprīlī, Valsts sekretāru sanāksmē ir izsludināti Finanšu ministrijas sagatavoti grozījumi Publisko iepirkumu likumā, kuru mērķis ir veicināt atklātību un godīgu konkurenci iepirkumos, kā arī paaugstinātu iepirkumu sagatavošanas kvalitāti. Tāpat ar grozījumiem paredzēts sākt pakāpenisku atteikšanos no zemākās cenas kā vienīgā piedāvājumu vērtēšanas kritērija izmantošanas.

Ar grozījumiem paredzēts noteikt nepieciešamību aktualizēt tehniskās specifikācijas, kas izstrādātas vairāk nekā pirms gada. Tādējādi plānots veicināt, ka iepirkuma izsludināšanas brīdī ir maksimāli precīzi noteikta paredzamā līgumcena un tehniskās specifikācijas ir aktuālas un normatīvajiem aktiem atbilstošas. Tas mazinās iespējamību, ka tikai iepirkuma laikā pasūtītājs konstatē, ka tam nepietiek finansējuma līguma izpildei vai arī piedāvātie risinājumi neatbilst normatīvu prasībām.

Lai pastiprinātu pasūtītāju atbildību par iepirkuma komisijas izveidi un veicinātu kvalitatīvāku tās darbību un korupcijas risku samazināšanos, ar likumprojektu tiek pilnveidoti noteikumi iepirkuma komisijas izveidošanai un darbībai, paredzot katram iepirkumam izveidot atsevišķu iepirkuma komisiju un regulējot iepirkuma komisijas sekretāra darbību.

Vienlaikus ar likumprojektu tiek noteikts pienākums pie noteiktas līgumcenas pirms iepirkuma izsludināšanas rīkot elektronisku apspriedi ar piegādātājiem. Tā tiks nodrošināts, ka pirms iepirkuma sākšanas ir veikta tirgus izpēte un noskaidrotas piegādātāju iespējas konkurences apstākļos nodrošināt pasūtītāja vajadzības, kā arī iespējami labākie tirgus piedāvātie risinājumi pasūtītāja vajadzību nodrošināšanai.

Pēdējos gados dažādu iemeslu dēļ ir ievērojami pieaudzis tādu iepirkumu skaits, kuros faktiski ir iesniegts tikai viens piedāvājums vai pieteikums. Lai rosinātu pasūtītājus efektīvi izmantot visus pieejamos līdzekļus reālas konkurences nodrošināšanai, likumprojekts paredz noteikt pienākumu pasūtītājiem pārtraukt iepirkuma procedūru, ja ir iesniegts tikai viens pieteikums vai piedāvājums.

Šāda regulējuma mērķis ir radīt reālu nepieciešamību pasūtītājiem veikt rūpīgu tirgus izpēti, nodrošināt, ka pasūtītāji pasūtītāji, tā vietā, lai paredzētu konkurenci ierobežojošas atlases prasības, koncentrējas uz funkcionālu, mērķtiecīgi veidotu tehnisko specifikāciju sagatavošanu, izvairoties no priekšrokas došanas konkrētu piegādātāju vai zīmolu produktiem.

Tāpat mērķis ir sekmēt to, lai labākā piedāvājuma izvēlē tiktu piemēroti arī citi saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma noteikšanas kritēriji, nevis tikai zemākā cena. Ar likumprojektu paredzēts sākt pakāpenisku atteikšanos no zemākās cenas kā vienīgā piedāvājumu salīdzināšanas kritērija izvērtēšanas.

Šobrīd likumprojektā noteiktas četras būvdarbu, preču un pakalpojumu grupas, kurās obligāti ir jāvērtē arī citi saimnieciskā izdevīguma kritēriji, nevis tikai zemākā cena. Paredzams, ka nākotnē šis būvdarbu, preču un pakalpojumu grupu uzskaitījums tiks paplašināts, vienlaikus veicot darbu pie saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma izvēles kritēriju piemērošanas metodoloģijas un ieteikumu izstrādes.

Ar likumprojektu paredzēts nodrošināt arī, ka vienuviet publiski ir pieejama detalizēta un aktuāla informācija par noslēgtajiem iepirkuma līgumiem un tajos veiktajiem grozījumiem, iekļaujot arī informāciju par līgumu faktisko izpildi.

Līdzīgus grozījumus plānots veikt arī Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likumā.

http://www.fm.gov.lv/lv/aktualitates/jaunumi/60443-plano-paaugstinat-publiska-iepirkuma-procesa-efektivitati

Photo
Jaunumi
GRAFA_V.png